Цифра дня

Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти, маалымдайт:

2022-жылдын 3-кварталынан баштап 2023-жылдын 1-кварталына чейин Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборлору тарабынан жалпысынан 7287 текшерүү жүргүзулгөн, анан ичинен пландык текшерүү 6619, пландан тышкары текшерүү 668, текшерүүнүн жыйынтыгында 5100 санитардык талаптарды бузуулар аныкталып 2966 протокол түзүлүп, жалпы суммасы 14 807 000 сом айып пул салынган, бузууларды четтетүү боюнча ишкердик субъектилерине 2763 санитардык көрсөтмө берилген.

Эскерте кетсек , Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги тарабынын Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 24-июлу № 248 “Коомдук саламаттык сактоо жөнүндө” мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилип, Министирликтер менен макулдашылып, Жогорку Кеңеште каралууда.

Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора сообщает:
с третьего квартала 2022 года по первый квартал 2023 года было проведено общее количество 7287 проверок в области здравоохранения и общественного санитарно-эпидемиологического контроля, из них 6619 проверок выполнено в рамках плана, а 668 проверок выполнено вне плана.

В результате проверок были выявлены 2966 нарушений санитарных требований и составлены 2966 протоколов, на сумму в 14 807 000 сомов. 2763 субъектам были выданы санитарные предписания для устранения нарушений.

Напоминаем, что Министерством здравоохранения Кыргызской Республики внесены изменения в Закон Кыргызской Республики от 24 июля 2009 года № 248 «О государственном санитарном контроле». Эти изменения были согласованы с Министерствами и в настоящее время рассматриваются в Жогорку Кенеше.