Сall центр

Урматтуу жарандар!

Жеке ишкерлер тарабынан турак жайларда көрсөтүлүүчү мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүүдө ишкердик субъекттерге консультация алуу мүмүнчүлүгү бар экенин эскертебиз
Консультация Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдүн аймактык борборлорунун тиешелүү адистери тарабынан мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүлөт.

Жеринде консультациялар 5 адамдан кем эмес жеке ишкерлердин тобу түзүлгөдө жүргүзүлөт.
Консультация суроо-талап түшкөндөн кийин 5 жумушчу күндүн ичинде жүргүзүлөт.

Уважаемые граждане!

Сообщаем о возможности получения консультации по вопросам оказания услуг дошкольного образования в жилых помещениях индивидуальными предпринимателями. Консультирование проводят соответствующие специалисты Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора и территориальных центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора на государственном и  официальном языках.

Выездное консультирование проводится при формировании группы индивидуальных предпринимателей в количестве не менее 5 человек

Консультирование проводится в течении 5-ти рабочих дней после обращения.

Для получения консультации можно обратиться:
1. Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
г.Бишкек, ул. Фрунзе 535.
телефон: 0 (312) 323111, 0 (312) 323130
e-mail: dgsenkg@mail.ru

2. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора г.Бишкек, ул. Байтик Баатыра 36.
телефон: 0 (312) 511017 ЦГСЭН г.Бишкек
e-mail: bishkekses@mail.ru

3. Ошский городской центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации деятельности службы по Ошской области
г.Ош, ул.Байтемирова д.53
телефон/факс: (03232) 5-16-95
е-mail: oshobl_ses@rambler.ru

4. Жалал-Абадский межрайонный центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
с функциями координации деятельности службы по Джалал-Абадской области
г.Жалал-Абад ул. Ленина 11
телефон/факс: (03722) 5-46-87
е-mail: jalses_org@mail.ru

5. Баткенский межрайонныйцентр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации деятельности службы по Баткенской области
г. Баткен, ул. Султанмурат Минбашы
телефон/факс: (03622)5 02 73
е-mail: batkenses@mail.ru

6. Нарынский межрайонный центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации деятельности службы по Нарынской области
г. Нарын, ул. Ж.Турдубаева 28
телефон/Факс: (03522)5-18-38
e-mail: naryn_ob@mail.ru

7. Каракольский городской центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации деятельности службы по Иссык-Кульской области
г.Каракол ул. Мичурина 4
телефон/факс: (03922) 4-09-70
e-mail: kargsen@mail.ru

8. Ысык-Атинский межрайонный центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации деятельности службы по Чуйской области
г.Кант, ул. Ленина 43
телефон/факс: (03132) 5 09 97
e-mail: nadzor.stanciya@mail.ru

9. Таласский городской центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации деятельности службы по Таласской области
г. Талас, ул.Фрунзе 237
телефон/факс: (03422) 5 29 80
e-mail: talascgsen@mail.ru