Кыргызстандагы СOVID-19 боюнча эпидемиологиялык абал Эпидемиологическая ситуация по СOVID-19 в Кыргызстане

Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-энадзора сообщает, что с 20.03 по 26.03.2023г., по республике зарегистрировано 36 случаев COVID-19.

Из зарегистрированных 36 случаев 13 были госпитализированы.

С 20.03.2023 по 26.03.2023 года согласно матрице оценки риска все области находятся в зеленой зоне. Эффективное репродуктивное число за последнюю неделю составляет менее 1, что свидетельствует о стабильной эпидемиологической ситуации по COVID-19 в республике.
За 2022 год и 87 дня 2023г. всего зарегистрировано 22057 случаев COVID-19, из них 22050 (90,8%) подтвержденных лабораторно и 2040 (9,2%) подтвержденных клинико-эпидемиологически.

 

 

Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин маалыматы боюнча, 13.03. 2023 — 19.03.2023-жылга карата республика боюнча СOVID-19 инфекциясынын 29 учуру катталып, анын 11и ооруканага жаткырылды.

2023-жылдын 13-19-мартына карата тобокелдиктерди баалоо матрицасына ылайык, бардык аймактар ​​жашыл зонада. Акыркы жумадагы эффективдүү репродуктивдүү сан 1ден аз, бул өлкөдө COVID-19 боюнча туруктуу эпидемиологиялык абалды көрсөтүп турат.

2022-жылга жана 2023-жылдын 81 күнүнө карата жалпысынан COVID-19 инфекциясынын 22021 учуру катталды, анын ичинен 20 010 (90,8%) учур лабораториялык тастыкталган, ал эми 2011 (9,2%) учуру клиникалык-эпидемиологиялык тастыкталган.

Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора сообщает, что с 13.03 по 19.03.2023г., по республике зарегистрировано 29 случаев COVID-19.

Из зарегистрированных 29 случаев 11 были госпитализированы. С 13.03.2023 по 19.03.2023 года согласно матрице оценки риска все области находятся в зеленой зоне.

Эффективное репродуктивное число за последнюю неделю составляет менее 1, что свидетельствует о стабильной эпидемиологической ситуации по COVID-19 в республике.

За 2022 год и 81 дня 2023г. всего зарегистрировано 22021 случаев COVID-19, из них 20010 (90,8%) подтвержденных лабораторно и 2011 (9,2%) подтвержденных клинико-эпидемиологически