В Бишкеке проходит совещание по обзору принимаемых мер по реагированию на вспышку коревой инфекции

Эл аралык медициналык санитардык эрежелер боюнча Улуттук координатор катары Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун (ДССУ) колдоосу менен биргеликте кызамык оорусуна карата көрүлүп жаткан чаралар боюнча жыйын өткөрдү.
Жыйындын максаты координациялоого , пландаштырууга, тобокелдиктерди баалоого, коммуникацияга жана коомчулукту тартууга, учурларды көзөмөлдөөгө жана иликтөөгө, иммунопрофилактикага, лабораториялык диагностикага, инфекциялык контролдоого жана учурларды башкарууга, ошондой эле маалыматтардын сапатына жана учурларды каттоого басым жасоо менен кызамык оорусуна байланыштуу көрүлүп жаткан чараларды дыкат карап чыгуу болду.
Катышуучулар көрүлүп жаткан чаралардын ар бир аспектисин натыйжалуу талдоо жана талкуулоо үчүн топторго бөлүнүштү. Бул өзгөчө көңүл бурууну талап кылган негизги аспектилерди аныктоого, ошондой эле кызамык оорусуна каршы күрөшүүнүн мыкты тажрыйбаларын аныктоого мүмкүндүк берди.

Как Национальный координатор по ММСП Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провел обзор принимаемых мер на вспышку кори совместно с задействованными организациями здравоохранения.
Целью обзора было детальное рассмотрение мер, принимаемых в связи с текущей вспышкой кори, с акцентом на координацию и планирование, оценку рисков, коммуникации и вовлечение сообщества, надзор и расследование случаев, иммунопрофилактику, лабораторную диагностику, инфекционный контроль и управление случаями, а также на качество данных и регистрацию случаев.
Участники обзора были разделены на группы для более эффективного анализа и обсуждения каждого аспекта принимаемых мер. Это позволило выявить ключевые аспекты, требующие особого внимания, а также определить наилучшие практики для борьбы с вспышкой кори.