Контрольная проверка на рынке «Мадина»: Наложены штрафы на предприятия общественного питания

Департамент профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора информирует:
Бишкекским городским Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора была проведена контрольная проверка исполнения в местах общественного питания, расположенных на рынке «Мадина», в соответствии с ранее выданным санитарным уведомлением (№07\582 от 03.04.2023 г.).
За неполное выполнение мероприятий, указанных в санитарном уведомлении, в заведениях общественного питания на рынке «Мадина», на ответственные лица восьми объектов было составлено 8 протоколов по статье 214, части 5 и статье 434 Кодекса Кыргызской Республики «Об административных правонарушениях». Также было вынесено 8 постановлений о применении меры административного наказания о правонарушении. Общая сумма наложенных штрафов составила 114 000 сомов.
Мы, обращаемся к субьектам предпринимательства, оказывающим услуги общественного питания, с призывом принять необходимые меры для обеспечения безопасного питания, строгого соблюдения санитарных правил и норм с целью профилактики пищевых отравлений и распространения инфекционных заболеваний.

 

Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитрдык эпидемиологиялык козомолдоо департаменти маалымдайт:

Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан «Мадина» базарында жайгашкан коомдук тамактануу жайларында, мурда берилген санитардык эскертменин (№07\582, 03.04.2023ж.) аткарылышы боюнча контролдук текшерүү жүргүзулдү.
Мадина базарында жайгашкан коомдук тамактануучу жайлар санитардык корсотмо берилген иш-чараларды толугу менен аткарбагандыгы үчун сегиз объектилердин жооптуу кишилерине КР «Укук бузуу жѳнүндѳ» Кодексинин 214-беренесинин, 5-бѳлүгүнѳ жана 434- беренеси боюнча 8 протокол түзүлүп жана укук бузуу жѳнүндѳ иш боюнча жаза чарасын колдонуу жѳнүндѳ 8 токтом чыкты, б.а.-114 000 с. ѳлчѳмүндѳ айып пул салынды.

Коомдук тамактануу кызматын көрсөткөн жеке ишкердик субъекттилерди тамак-аштан ууланууну жана жугуштуу оорулардын жайылышын алдын алуу үчүн коопсуз тамак-ашты камсыздоо жана санитардык эрежелерди так сактоо боюнча зарыл чараларды көрүүгө чакырабыз