Началась разработка Национального плана действия по безопасности здоровья в Кыргызской Республике

Кыргыз Республикасында Саламаттыктын коопсуздугу боюнча улуттук иш-аракеттер планын иштеп чыгуу башталды. Бул улуттук план 2023-жылдын июль айында өткөрүлгөн экинчи Биргелешкен тышкы баалоонун сунуштарына негизделген, анда Кыргызстан ДСУнун Европа аймагында экинчи Биргелешкен тышкы баалоону ийгиликтүү аяктаган биринчи өлкө болгон.
Бул улуттук план жугуштуу оорулардын чыгышын, табигый кырсыктарды жана башка өзгөчө кырдаалдарды камтыган ден-соолукка коркунуч келтирүүлөрдүн кеңири спектрине даярдык көрүү, жооп кайтаруу жана калыбына келтирүү чараларын камтыган стратегиялык жол картасы болуп саналат. Ал кризис болгон учурда ыкчам жана координацияланган жооп кайтарууну камсыз кылуу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдар менен эл аралык өнөктөштөрдүн кызматташтыгын бекемдөөгө багытталат.
Бул планды түзүүгө саламаттыкты сактоо, айыл чарба, ветеринария жана башка тармактардагы түрдүү улуттук өнөктөштөр активдүү катышууда.
Началась разработка Национального плана действия по безопасности здоровья в Кыргызской Республике. Данный национальный план основан на рекомендациях второй Совместной внешней оценки, проведенной в июле 2023 года, когда Кыргызстан стал первой страной в Европейском регионе ВОЗ, успешно завершившей вторую Совместную внешнюю оценку.
Данный национальный план представляет собой стратегическую дорожную карту, охватывающую меры готовности, реагирования и восстановления для широкого спектра угроз здоровью, включая вспышки инфекционных заболеваний, природные катастрофы и другие чрезвычайные ситуации.
Он направлен на укрепление сотрудничества между соответствующими государственными органами и международными партнерами для обеспечения оперативной и скоординированной реакции в случае кризиса.
В создании данного плана активно участвуют различные национальные партнёры, такие как секторы здравоохранения, сельского хозяйства, ветеринарии и другие.